Učešće na panel diskusiji u organizaciji OSCE-a

9. Mar 2018.

Predstavnice Sandžačke narodne partije Mersiha Čašić i Adela Tahirović uzele su učešće na panel diskusiji u organizaciji OSCE-a a sve u cilju unapređenja prava žena i njihovog položaja u društvu.