Model nastave na bosanskom i termin Sandžak

6. Mar 2018.

U prostorijama Sandžačke narodne partije Generalni sekretar stranke, Bahrija Sijarić održao je konferenciju gde je saopštio informacije koje roditelji treba da znaju pri upisu dece u prvi razred i da ne treba da imaju straha pri odabiru modela nastave.


U narednim mesecima vršiće se upis đaka prvaka u osnovnim školama. Prilikom upisa roditelji će imati mogućnost da odaberu da li će njihovo dete slušati nastavu na bosanskom ili srpskom. Ja ovde neću govoriti koji je model bolji već hoću da poručim da u okviru vrednosti za koje se Sandžačka narodna partija zalaže, a to su očuvanje verskog ,kulturnog i nacionalnog identiteta Bošnjaka, želimo da pružimo jednakost i ravnopravnost pri odabiru nastave.

Mi znamo da je jezik stub jednog naroda, ako nema jezika nema ni naroda, roditelji bošnjačke nacionalnosti treba da znaju da je nastava na bosanskom u jednakosti sa nastavom na srpskom, priče koje su zlonamerne i imaju za cilj zaplašiti roditelje padaju u vodu. Želimo da obavestimo roditelje da nema smetnji da dete upiše srednju školu ili fakultet ako je pohađalo nastavu na bosanskom.

Mi ovim želimo da pruzimo tačne informacije, da pri upisu roditelji nemaju straha jer obrazovanje treba da bude dostupno za sve i Republika Srbija je dala mogućnost da nacionalne manjine imaju pravo da slušaju nastavu na svojem jeziku.

Takođe smatramo da ne sme da se dozvoli opstrukcija onima koji su u nastavi na bosanskom da se udžbenici vraćaju i kasne samo zato što imaju u upotrebi termin Sandžak. To ne sme da se radi i ne sme da se ponovi, nemože da nam drugi određuju kako se mi zovemo i kako nazivamo prostor gde živimo. Sandžak je kao termin postojao kroz celu historiju, Sandžak i sada postoji i Sandžak će uvek postojati.