Dan maternjeg jezika

4. Mar 2018.


Generalna skupština Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu proklamovala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu, danas Bangladešu, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.
Naša zemlja je 2006. godine ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima. Na nama je da širimo svest o jezičkoj I kulturnoj različitosti.
Negovanjem višejezičnosti doprinosimo bogatstvu naše lokalne zajednice I društva. Sandžačka narodna partija se uvek zalagala da doprinese izgrađivanju zajedništva među pripadnicima nacionalnih i etničkih zajednica. Smatramo da je jezik svakog naroda zapravo most prijateljstva zato taj most treba da bude čvrst I jak. Moramo svi da se borimo da očuvamo jezik, nacionalni identitet kao I kulturu.
Predsednik Sandžačke narodne partije
Dr Mirsad Đerlek